Niedużo danych o pielęgniarkach

W ostatnim czasie jak wiadomo o pracy pielęgniarek ogromnie wiele się mówi. Wypływa to z faktu ogromnie niskich zarobków nieadekwatnych do ich prac. Coraz to więcej pań wyrusza za granicę, ponieważ warunki pracy są o mnóstwo wyższe a płaca satysfakcjonująca. Praca w Niemczech dla pielęgniarek to niełatwy kwestia. Teraz w polskich szpitalach brakuje kadry, a pielęgniarki, które zostały w kraju pracują nawet na dwóch etatach. Przeszukując sieć, odszukamy bardzo dużo obwieszczeń oferujących pracę personelowi lekarskiemu. Zazwyczaj pielęgniarki zarabiają dwa i pół tysiąca złotych brutto. W celu porównania pielęgniarki w Niemczech otrzymują około dziewięciu tysięcy na rękę. Rozbieżność jest ogromna, przez co w naszym państwie będzie brakować ich troskliwości. Od kiedy Rzeczpospolita Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, pielęgniarki stają się zaintrygowane wyjazdami do innych państw. Bardzo mnóstwo osób kończących szkoły wyższe pielęgniarskie, natychmiast ubiega się o wydanie zaświadczenia o uznaniu umiejętności do realizowania fachu w państwach Unii Europejskiej.

Praca w Niemczech dla pielęgniarek

Krajem do jakiego notorycznie wyruszają polskie pielęgniarki bywają Republika Federalna Niemiec. Dostają w tym miejscu mniej więcej dwóch tysięcy euro. Głównie proponowane są także bezpłatne kursy języka. Polskie pielęgniarki pracują nie jedynie w szpitalach lecz i w domach opieki publicznej. Również prywatne postaci zatrudniają personel medyczny do opieki np. nad starszymi rodzicami lub dziadkami. W Niemczech pielęgniarki mają zapewnione godne warunki lokalowe i społeczne. Pielęgniarki wyjeżdżające za granicę powinny umieć język, dysponować dyplom licencjata albo magistra pielęgniarstwa, zaświadczenie o niekaralności, poświadczenia pracy. Nasze polskie społeczeństwo będzie miało coraz to gorszą ochronę szpitalną, bowiem będzie jej wręcz brakowało. Jesteśmy dzisiaj
starzejącym się, z jednej strony nasz czas życia jest przedłużony, poprzez rozwiniętą medycynę, jednak coraz to większa ilość chorób rodzaju nowotwory, ogranicza funkcjonowanie. Konieczna jest profesjonalna pomoc medyczna. To nasz rząd ma obowiązek zachęcić pielęgniarki do pozostania w państwie, poprzez dostojne zrekompensowanie.


Źródło: senior-care.pl